• I-O LIFE
 • EEN GOEDE VOORBEREIDING VAN JE CONSULTATIE

Medische raadplegingen staan centraal in de zorg van patiënten onder immuuntherapie. Enkele tips om het maximum uit de verschillende soorten raadplegingen te halen.

DE VERSCHILLENDE SOORTEN RAADPLEGING

Patiënten onder immuuntherapie begeven zich naar verschillende soorten raadplegingen:

 • De aankondigingsraadpleging: de arts kondigt de diagnose aan en stelt, na overleg met specialisten ter zake, de meest aangepaste behandeling voor. De verpleegkundig consulent oncologie kan aanwezig zijn.
 • De meeste raadplegingen hebben plaats op de vooravond, of de dag zelf van de immuuntherapie-kuur. Vaak gehouden door assistent-artsen, hebben ze als voornaamste doel om zich ervan te vergewissen dat de patiënt de behandeling goed verdraagt en om het resultaat van de bloedafname, die een kuur immuuntherapie steeds voorafgaat, te evalueren.
 • De balansraadplegingen worden gepland om de 3 tot 4 kuren immuuntherapie. De oncoloog neemt tijd om te luisteren naar de patiënt, hem te onderzoeken en kijkt naar de resultaten van de scan en de bloedafname om de respons op de behandeling te evalueren. Hij adviseert de patiënt indien de immuuntherapie moet worden voortgezet of indien andere opties moeten worden overwogen.
 • De opvolgingsraadplegingen beginnen als de behandeling stopt, hetzij wanneer de patiënt in remissie is, hetzij wanneer hij bijwerkingen ontwikkelt die het voortzetten van de behandeling belemmeren. Het doel is zo vroeg mogelijk eventuele tekens van herval op te sporen.

TIP 1: LAAT U BEGELEIDEN

Bij een aankondigingsraadpleging bent u in shock. Duizend gedachten gaan door uw hoofd. Of, integendeel, uw hoofd is “leeg”. In alle geval let u niet meer echt op wat de arts u vertelt. Hetzelfde geldt tijdens een balansraadpleging, als het nieuws niet zo goed is… Dat is de reden waarom wordt aangeraden om met een of twee vertrouwenspersonen naar deze raadplegingen te komen. Ze zullen u misschien kunnen herhalen wat u ontsnapt is of wat u niet begrepen heeft. Waar nodig zal u samen uw vragen kunnen voorbereiden.

TIP 2: BEREID UW VRAGEN VOOR EN STEL ZE

Geconfronteerd met kanker is het volledig normaal om (veel) vragen te hebben. En niet alleen over de ziekte of de gevolgen ervan. Ook de behandelingen kunnen heel wat vragen oproepen:

Indien u geen gelegenheid heeft gehad om deze vragen aan de arts te stellen, of indien u de antwoorden niet begrepen heeft, vraag het aan uw verpleegkundig consulent oncologie. Hij of zij is er om u te helpen.

Aarzel niet om uw vragen op te schrijven, zodat u er geen vergeet.

En, uiteraard, aarzel nooit om ze te stellen! Er zijn geen ‘domme’ vragen. U heeft het recht om te weten en te begrijpen hoe u zal worden verzorgd.

TIP 3: LUISTER NAAR UW LICHAAM EN DRAAG ER ZORG VOOR

Patiënten onder immuuntherapie hebben er alle belang bij om actief samen te werken met het zorgteam. In tegenstelling tot andere kankerbehandelingen zijn de bijwerkingen van immuuntherapie over het algemeen minder ernstig maar onvoorspelbaarder. Zo is het onmogelijk te weten wanneer, bij wie en of bijwerkingen al dan niet zullen optreden.

Indien vroeg opgespoord en aangepakt door het medische team, kunnen deze bijwerkingen onder controle worden gehouden. De kuren met immuuntherapie kunnen dan worden voortgezet. Ernstige bijwerkingen (van graad 3 of 4) daarentegen vereisen een tijdelijke, tot definitieve, stopzetting van de behandeling.

Daarom is het fundamenteel om elke fysieke wijziging of nieuw symptoom aan het zorgteam te melden. Om dat te kunnen doen, vult u nauwgezet het observatieboekje in dat u kreeg bij het begin van de behandeling. Neem het altijd mee naar de raadpleging.

TIP 4: WEET WIE U KAN BELLEN EN WANNEER

Wacht vooral niet op een volgende consulatie of ziekenhuisbezoek om een eventuele bijwerking te melden! Bel naar uw verpleegkundig consulent bij een verandering of een ongewoon symptoom. Hij of zij is uw primair contact met het ziekenhuis.

Belt u buiten de werkuren en -dagen? Geen paniek! In uw observatieboekje en op uw patiëntenwaarschuwingskaart (1) staan andere nuttige telefoonnummers: de wachtdienst oncologie, de huisarts, de spoedafdeling, enz. Aarzel niet om hen te bellen zo nodig.

TIP 5: ORGANISEER UW ROUTINE

Wanneer alles goed verloopt, is immuuntherapie een behandeling van lange duur. Ze duurt maanden, tot jaren, op basis van de huidige kennis. Om onnodige stress te vermijden, organiseert u zich best van in het begin.

 • Noteer al uw afspraken in uw agenda of maak een planning.
 • Indien u verstrooid bent, programmeer recalls op uw smartphone, tablet of computer.
 • Breng uw naasten en meer bepaald uw vertrouwenspersonen op de hoogte van de data van de belangrijke raadplegingen zodat ze zich kunnen organiseren om u te begeleiden.
 • Vertrek op tijd en kom tijdig aan in het ziekenhuis.
 • Hou uw agenda vrij na een balansraadpleging. Neem tijd voor uzelf.

***nota's***

 • (1)Op uw patiëntenwaarschuwingskaart staat informatie van uw behandeling(en) en uw contactpersonen. Draag ze altijd bij u.

***dankbetuigingen***

Met dank aan Claude Bertrand en Sylvie Lambin, COZ in de Cliniques universitaires Saint-Luc, voor hun medewerking.

LEES OOK...

Telefonische consulten

I-O life

Ze ontmoeten de patiënten en geven hen uitleg, verduidelijking, begeleiding, ondersteuning, advies en informatie. Om al deze doelstellingen te bereiken vullen de coördinatoren voor oncologische zorgen (COZ) hun consult aan met een eenvoudig en doeltreffend hulpmiddel: de telefoon.

Getuigenis: Stefanie, The Big C Coffee

I-O Life

Het verhaal van Stefanie begint toen ze op haar 26 kanker kreeg. Nu vijf jaar later vertelt ze openhartig hoe ze eerst en vooral om haar familie bezorgd was.

Wanneer en hoe overwegen terug te gaan werken?

I-O life

Kanker haalt alles overhoop, ook het beroepsleven. U zal hoogstwaarschijnlijk gedurende een korte of langere periode afwezig zijn. Wat zijn uw rechten… en plichten.

Kanker wanneer je zelfstandig bent

I-O life

Kanker is voor niemand een pretje. Maar als u zelfstandige ben, moet u bovendien het hoofd bieden aan meer financiële onzekerheden. Hierbij vindt u informatie die u kan helpen om een duidelijker beeld te krijgen.