• I-O LIFE
  • Telefonische consulten

Ze ontmoeten de patiënten en geven hen uitleg, verduidelijking, begeleiding, ondersteuning, advies en informatie. Om al deze doelstellingen te bereiken vullen de coördinatoren voor oncologische zorgen (COZ) hun consult aan met een eenvoudig en doeltreffend hulpmiddel: de telefoon. Hier is hoe een "Hallo" problemen kan oplossen .... of gewoon al gemoedsrust kan brengen.

In België is het vrij ongewoon om patiënten aan te moedigen om een verzorger "naar believen" te bellen in plaats van hem te bezoeken als er een probleem is. Waarom bent u een uitzondering op deze regel?

Nathalie Legrand (verpleegkundige en coördinatrice oncologische zorgen bij huidtumoren): Eerst en vooral ontmoeten we de patiënten zodra ze de diagnose van kanker krijgen. Met dit gesprek kunnen we een relatie opbouwen met de persoon en zijn of haar familie. Dit contact is essentieel omdat het een sfeer van vertrouwen en samenwerking creëert, die bevorderlijk is voor de naleving van de behandeling.

In het kader van de opvolgconsulten is de telefoon een nuttig en soms zeer nuttig onderdeel van deze band, die tot stand komt door persoonlijk contact... Het telefonische consult moet immers een aanvulling op de verstrekte informatie zijn en het welzijn (ook bekend als QOL - quality of life) en de veiligheid van de patiënt verhogen door significante risico's, complicaties of symptomen te identificeren. Tijdens het gesprek krijgt de beller ook informatie op basis van zijn behoeften, en adviezen en aanbevelingen. En kunnen ook psychosociale noden worden vastgesteld.

Hoe kan de telefoon een nuttig hulpmiddel zijn voor patiënten die immunotherapie ondergaan?

In de afgelopen jaren is de behandeling van kankerpatiënten aanzienlijk veranderd met de ontwikkeling van nieuwe moleculen voor immunotherapie.

Voor sommige patiënten heeft deze therapie immers reële hoop op remissie gebracht. Door hun werkingsmechanisme kunnen deze behandelingen echter verschillende auto-immunologische verschijnselen veroorzaken, de zogenaamde “ongewenste effecten met betrekking tot immuniteit".

Het is belangrijk om patiënten hierover te informeren bij de start van de behandeling en deze effecten systematisch op te sporen tijdens de behandeling, om permanente letsels te voorkomen en om de anti-tumorwerking van de immunotherapie te behouden.

Wat kan telefonisch worden gedaan?

Wanneer we de patiënt ontmoeten, leggen we de reden van zijn behandeling uit, maar ook zijn "hoe", met de na te leven dosering, de manier om de medicijnen in te nemen en aandacht voor de bijwerkingen. Als deze persoon vragen of zorgen heeft over een van deze punten, weet hij of zij dat wij telefonisch bereikbaar zijn.

Zorg, opleiding, beheer van de behandelingen... Is dat niet wat hoog gegrepen via de telefoon?

Wij streven ernaar de patiënt optimaal op te volgen. Wij zijn opgeleid om de behandelingen van patiënten te monitoren en te beheren, maar ook om te reageren op bijwerkingen. In vele gevallen kunnen wij antwoorden op vragen van patiënten, ook telefonisch. In het geval van bijwerkingen maakt deze manier van communiceren het mogelijk om zo snel mogelijk passende oplossingen aan te reiken. Natuurlijk werken we nauw samen met de artsen. Indien nodig doen we een beroep op hen en/of verwijzen we de patiënt rechtstreeks naar hen door.

Als de persoon bezorgd is, kan het feit dat hij of zij de contactpersoon snel kan bereiken, helpen om niet te piekeren of nog angstiger te worden voor zijn of haar ziekte: de antwoorden worden snel gegeven. En hoe meer we de patiënt kunnen blijven informeren en hoe meer antwoorden hij krijgt, hoe groter de kans is dat de behandeling goed en volledig wordt gevolgd.

Niet meer dan een telefoontje...

"Om de twee tot drie weken gaan patiënten die immuuntherapie krijgen naar het ziekenhuis om hun behandeling te ondergaan," zegt Nathalie Legrand. Ook hier speelt de telefoon een rol in hun behandeling. De dag voor de daghospitalisatie neemt de verpleegkundige van het poliklinische behandelcentrum immers contact met hen op. De verpleegkundige overloopt samen met hen een korte checklist om de tolerantie voor de behandeling te beoordelen, mogelijke bijwerkingen (vermoeidheid, diarree, ademnood, hoest, gewichtsverandering enz.) op te sporen en, indien nodig, de ernst ervan te bepalen.

Samen met de resultaten van het bloedonderzoek kan met deze informatie worden beslist om de behandeling de volgende dag volgens plan uit te voeren of ze uit te stellen".

ONCBE1905473 – approved 09/2019

À LIRE AUSSI...

Een goede voorbereiding van je consultatie

I-O life

Medische raadplegingen staan centraal in de zorg van patiënten onder immuuntherapie. Enkele tips om het maximum uit de verschillende soorten raadplegingen te halen.

Psychologische ondersteuning van de patiënt

I-O life

Alle kankercentra stellen een psychologische begeleiding voor aan patiënten met kanker. In de oncopsychologie zijn verschillende “formules” mogelijk.

Hoe over kanker praten met adolescentent?

I-O life

Met adolescenten over kanker praten en deze beproeving doorstaan, is verre van eenvoudig. Hierbij enkele wegwijzers, voorgesteld door Aurore Liénard, oncopsychologe van het Instituut Jules Bordet.

De verpleegkundige

I-O life

Een verpleegkundig consulent oncologie is voor de patiënt de referentiepersoon tijdens zijn behandelingstraject. Een ontmoeting met Claude Bertrand, verpleegkundig consulent oncologie in de Cliniques universitaires Saint-Luc, die gespecialiseerd is in immuuntherapie.

I-O Pedia

De andere antikankerbehandelingen

I-O Pedia