Patiëntenruimte

Kennis en begrip van kanker en de behandelingen

Hoe reageert het lichaam bij immuuntherapie?


Een behandeling van kanker met immuuntherapie (immuno-oncologische behandeling) stimuleert het immuunsysteem. Dat kan een aantal bijwerkingen geven.

Immuniteit steunt op een subtiel evenwicht. Wanneer het immuunsysteem niet actief genoeg is, kunnen kankercellen zich ontwikkelen. Wanneer het immuunsysteem te actief is, kan het auto-immuunreacties opwekken. In dit laatste geval keert het lichaam zijn verdedigingsmiddel - namelijk het immuunsysteem - tegen zichzelf.

Net als elke andere behandeling kan immuuntherapie ook bijwerkingen veroorzaken. Deze zijn echter verschillend van bij de andere antikankerbehandelingen. Meestal zijn deze bijwerkingen niet heel ernstig en omkeerbaar op voorwaarde dat ze tijdig worden aangepakt. Door er snel met uw arts over te praten, vergroot u de kans dat de impact op uw leven wordt beperkt. Als ze niet tijdig worden aangepakt, kunnen bepaalde nevenwerkingen zware gevolgen hebben voor u.

Een soms buitensporige immuunreactie

Bijwerkingen zijn vaak gekoppeld aan een buitensporige immuunreactie en daarom ook aan het werkingsmechanisme van de behandeling. Een aantal organen (de huid, het spijsverteringstelsel, de endocriene klieren, enz.) zijn gevoeliger voor immuuntherapie. Meld bijwerkingen onmiddellijk aan uw arts. Ze treden meestal op tijdens de behandeling maar mogelijk ook tot verscheidene maanden na het stoppen van de immuuntherapie.

De belangrijkste bijwerkingen

  • Vermoeidheid
  • Gewrichtspijn
  • Huiduitslag, jeuk
  • Diarree, nausea
  • Schildklierstoornissen (zoals verminderde energie en gewichtstoename (bij hypothyroïdie), of eerder onrustig gevoel en gewichtsverlies (bij hyperthyroïdie))

Een gunstige voordeel-risicoverhouding

Andere, ernstigere bijwerkingen kunnen optreden. Ze treden niet vaker op dan bij de klassieke chemotherapie en dit bij minder dan een op de vijf gevallen. In het algemeen overtreffen de verwachte voordelen van immuno-oncologie de mogelijke risico’s. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om welke medische behandeling dan ook aan patiënten voor te schrijven.

Elke nevenwerking verdient bijzondere aandacht en moet aan uw arts worden gemeld. Hoe vroeger de nevenwerkingen zullen worden aangepakt, hoe beter ze zullen worden behandeld en hoe beperkter de impact ervan zal zijn op uw levenskwaliteit en op de doeltreffendheid van de behandeling.

Laatste update : Oktober 2023

Om te beginnen

Ook beschikbaar in Engels,
Duits, Arabisch en Turks.

Om verder te gaan

Immuno-oncologie, een nieuwe
doorbraak in de strijd tegen kanker

Het immuunsysteem en kanker
begrijpen in1 minuut

De verschillende therapeutische
opties tegen kanker