I-O Pedia

KENNIS EN BEGRIP VAN KANKER EN DE BEHANDELINGEN

Welke impact heeft immuuntherapie op kanker?


Immuuntherapie valt de kankercellen niet rechtstreeks aan. Het doel van dit soort behandeling is het lichaam zelf aan te zetten om tegen de kanker te reageren via het immuunsysteem.

In tegenstelling tot bij andere antikankerbehandelingen, is de respons op immuuntherapie niet altijd onmiddellijk merkbaar.

De respons op immuuntherapie kan dan ook trager op gang komen dan de respons op andere antikankerbehandelingen. Maar de respons kan ook langer aanhouden na beëindiging van de behandeling.

Zelfs al is immuno-oncologie een belangrijke doorbraak in de strijd tegen kanker, sommige kankers blijven ongevoelig voor deze benadering. Er wordt naarstig gezocht naar factoren en biomarkers waarmee op voorhand te voorspellen valt welke patiënten baat zullen hebben bij immuuntherapie.

In het algemeen wordt de verdere groei van een tumor beschouwd als het falen van de lopende behandeling. Bij immuuntherapie kan dat soms anders zijn. In zeldzame gevallen komt het inderdaad voor dat de tumormassa begint met groeien. Deze (voorbijgaande) groei kan een teken zijn dat de immuniteit opnieuw in gang wordt gezet. Lymfocyten (immuuncellen) stromen toe op de plaats van de tumor om de kankercellen te bestrijden. Die aanvankelijke groei, die op beelden te zien is, stopt in de volgende weken. Dan zien we de tumor inkrimpen. In andere gevallen betekent zo'n groei integendeel dat de tumor verergert.

Onderzoekers proberen de gebruikelijke beoordelingscriteria te wijzigen om ze aan immuuntherapieën aan te passen. Het doel is rekening houden met deze dynamiek die eigen is aan immuuntherapie.

In alle gevallen zal het de arts zijn die beslist wat voor u de meest geschikte behandeling is. Praat er dus met hem over indien u dit nodig acht.

De verschillende typen van respons op immuuntherapie

Extra informatie...

VIDEO IMMUNO-ONCOLOGIE

Immuno-oncologie, een nieuwe doorbraak in
de strijd tegen kanker

Het immuunsysteem en kanker begrijpen in
1 minuut

De verschillende therapeutische opties
tegen kanker