De respons op immuuntherapie bij kanker

Soms komt de respons op de immuuntherapie trager op gang en soms houdt die ook langer aan na beëindiging van de behandeling. In tegenstelling tot de meeste zogenaamde conventionele kankerbehandelingen richt de immuuntherapie zich niet direct op de kankercellen. Het doel van de behandeling tegen de kanker is om een respons van het lichaam zelf via het immuunsysteem te stimuleren.

Bij kankerbehandelingen met geneesmiddelen wordt in het algemeen de verdere groei van een tumor beschouwd als het falen van de lopende behandeling. Bij immuuntherapie wordt soms een voorbijgaande groei van de kanker waargenomen.

In sommige gevallen kan die groei een teken zijn dat de immuniteit opnieuw in gang gezet wordt en dat de lymfocyten de tumor infiltreren om de kankercellen te bestrijden. Die aanvankelijke groei, die op beelden te zien is, stopt in de volgende weken en dan zien we de tumor weer krimpen. In andere gevallen betekent zo'n groei dat de tumor verergert.

Een tragere respons

Artsen zijn bezig met de aanpassing van de normaal gebruikte evaluatiecriteria aan de immuuntherapie en zo rekening te houden met deze bijzondere dynamiek.

De respons op immuuntherapie komt trager op gang, maar kan ook langer aanhouden na beëindiging van de behandeling.

Zelfs als de immuno-oncologie een belangrijke doorbraak betekent in de behandeling van kanker, blijven sommige kankers ongevoelig voor deze benadering. Er wordt naarstig gezocht naar de factoren waarmee op voorhand te voorspellen valt welke patiënten er baat bij hebben.

 
IOBE16NP08113-02
IOBE16NP08113-02

Deze website kan het beste worden bekeken met behulp van het horizontale display op uw tablet.

Deze website wordt het best bekeken met behulp van het verticale display op uw mobiele apparaat.